Projecten

Voor de transformatie en verbouwing van complex Marienhage te Eindhoven diende de bestaande toestand in kaart te worden gebracht. Met een 3d laserscanner is het complex zowel van binnen als van buiten ingemeten. De meetdata (pointcloud…

Het voormalig station te Delft krijgt een nieuwe bestemming. Ons is gevraagd een inmeting te verrichten met de 3D laserscanner om zo een goed uitgangspunt te krijgen voor de verbouwplannen. 

Steeds meer vooral binnenstedelijke kantoor en/of fabricage locaties worden omgebouwd naar appartementen. Vaak zijn het prachtige panden met veel karakter en historie. Zo ook deze voormalige Confectiefabriek te Rotterdam. Aan ons is…

Het bestaande stadskantoor van Heerlen wordt volledig gesloopt en er zal nieuwbouw plaatsvinden waarbij de bestaande fundering hergebruikt wordt. Het naastgelegen raadhuis zal verbouwd worden. Ons is gevraagd de parkeergarage en kelder…

In verband met een te plaatsen nieuwe productielijn wilde de opdrachtgever graag de bouwkundige onderdelen (vloeren, kolommen, muren en dakconstructie ) in kaart brengen. Daarvoor is de fabriek met 3D laserscanners ingemeten. De…

De markante citroëngebouwen aan het stadionplein in Amsterdam krijgen een nieuwe bestemming. Van de Architecten en het bouwbedrijf kregen wij de opdracht de gebouwen 3D in te meten en te verwerken tot een model. Deze modellen dienen als…

Een vooruitstrevende facility manager ziet de meerwaarde van BIM.  In beginsel voor het genereren van hoeveelheden voor het aanbesteden van schoonmaakwerkzaamheden en meerjarenonderhoud. Daarna volgt de uitbreiding door koppeling met  …