Overslaan en naar de inhoud gaan

Point Cloud voor model validatie en verificatie.

demarcatie scangebied voor pointcloud

3D laserscanning t.b.v. revitalisatie Sportcentrum

Door opdrachtgevers wordt gewerkt aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Kindcentrum Noord en De Tweesprong aan de noordzijde van het Sportpad.

Het plan is om een deel van het bestaande sportcentrum te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Omdat een gedeelte van het huidige complex blijft bestaan is het voor opdrachtgever belangrijk om de bestaande situatie goed in kaart te brengen.

Met de juiste informatie kunnen de aansluitingen van de nieuwbouw op de bestaande bouw beter op elkaar worden afgestemd.

Alinea

Met statische en mobiele 3D laserscanners hebben wij de volgende zaken in kaart gebracht:

  • Het interieur en exterieur van de bestaande opstallen
  • Omliggende terrein en erfgrenzen
  • Terreinverloop van het perceel.

Met deze meetgegevens kunnen alle betrokken partijen hun plannen / modellen en beslissingen maken op basis van betrouwbare vastgoeddata.

 

Image
Pointclouddata scangebied
Image
Pointclouddata terrein
Image
Pointcloud zwembad