Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer grip op vastgoedvoorraad door inzet BIM

Uw totale woning en gebouwvoorraad beschikbaar als virtueel 3D gebouw informatie model gekoppeld aan al uw huidige informatiesystemen. Platte en soms moeilijk te interpreteren vastgoedinformatie zoals teksten, cijfers en 2D tekeningen kunnen 3D gevisualiseerd worden. Hierdoor begrijpen niet alleen specialisten, maar ook overige medewerkers, huurders en belanghebbenden meteen wat er bedoeld wordt. De grip op uw vastgoed gaat omhoog en de kosten aanzienlijk omlaag.

BIM is hierbij een gereedschap dat extra inzicht verschaft en enorm veel tijd en kosten bespaart.

Het gebouw informatie model BIM (mits goed opgezet) bevat namelijk alle informatie die nodig is om met een druk op de knop :

  • Oppervlaktes en hoeveelheden te bepalen voor aanbestedingen.
  • De huurprijzen te bepalen.
  • De bezetting te tonen ingedeeld naar categorie.
  • Deze informatie 3D te visualiseren.
  • Input te genereren voor meerjaren onderhoud plannen
  • Een koppeling te maken naar facility management software

BIM zal hiervoor echter wel een integraal onderdeel van het onderhoud en beheer proces moeten worden. Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden en afspraken gemaakt moeten worden over.

  • Welke data dient in het BIM aanwezig te zijn
  • Hoe data geclassificeerd wordt, denk hierbij aan naamgeving en coderingen
  • Op welk moment de data aanwezig moet zijn en wie de data erin stopt

Verder moet er natuurlijk software aanwezig zijn om BIM modellen op te zetten en omde kwaliteit van de BIM modellen te controleren alvorens deze te gebruiken voor de verschillende analyses. En de medewerkers zullen moeten worden opgeleid in het gebruik van BIM.

BIMnD ondersteunt woningcorporaties en overheden bij de implementatie en ontwikkeling van BIM binnen hun organisaties, zodat er optimaal rendement behaald wordt.