Wet kwaliteitsborging Bouwen (WKB). Bewijs bouwkwaliteit oplossingen. BIMnD

Vanaf 1 juli 2022 wordt al het goed is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Deze wet heeft consequenties voor o.a het vastleggen van de geleverde kwaliteit en de  kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. Wij zullen niet ingaan op de volledige inhoud van deze wet maar op het gedeelte leveren bewijslast.

Deze wet zal met zich meebrengen dat er een aanscherping zal komen mbt de aansprakelijkheid van bouw en infra bedrijven. Voor veel bedrijven zijn de extra werkzaamheden die hierbij noodzakelijk zijn moeilijk te overzien. Door de invoering zal er ook sprake zijn van een “omgekeerde bewijslast” het bouwbedrijf moet kunnen aantonen dat kwaliteit in het gehele project is geborgd en geleverd is.

Gelukkig zijn er al goede manieren waarop je o.a gedurende het gehele project alle bewijslast goed kan rapporteren en documenteren.

Voorbeeld_holobuild_tool

Wij zijn experts in bouw en vastgoeddigitalisatie en hebben tools om het hele bouwproces eenvoudig en zeer gedetailleerd vast te leggen, te controleren, en te bekijken door de inzet van 360 graden foto technologie.

Voordelen van bouwplaats digitalisatie en registratie:

Minder reizen, meer besparen

Controleer het werk, de wijzigingsorders, en beperk risico's op de bouwplaats. U bekijkt hem namelijk vanaf ieder gewenst device.

Vastleggen video / foto archief tbv bewijs kwaliteitsborging

Documenteer de voortgang met 360°-foto's, georganiseerd op tijd en plaats, gekoppeld aan uw plattegronden. Op deze locaties kunt u digitaal opmerkingen plaatsen en delen met belanghebbenden.

Bouwkwaliteit bewijs dossier opbouwen en registreren

Sla alle relevante documenten en digitale middelen op in een overzichtelijk digitaal voortgangsdossier, zodat u bent voorbereid op eventuele geschillenbeslechting - gewoon om aan de veilige kant te staan!

Wenst u ook meer informatie over het opzetten en gebruiken van digitale voortgangsrapporten en dossier opbouw? Nee dan snel contact met ons op.

holobuilder.nl