SMART BUILDINGS, HAPPY USERS, HAPPY OWNERS

Langzaam gaan we terug naar het kantoor!

Voor werkgevers is het van belang dat zij in de post-Covid periode hun gebouwen zo inrichten dat deze hun gebruikers beschermd tegen risico’s. Een gezonde werkomgeving in een smart building is geen luxe meer maar noodzaak.

Vanuit de markt krijgen wij steeds vaker de vraag hoe vastgoedbeheerders en gebouweigenaren kunnen waarborgen dat hun werkomgeving veilig is.

Het is mogelijk om deze inzichten te verkrijgen door gebruik te maken van een Digital Twin met sensoren en deze te koppelen aan software.

Digitale tweeling met sensoren

Visualiseer en monitor in real-time plattegronden en maak o.a de volgende onderwerpen inzichtelijk :

Digital twin with sensors

 

 • Welke werkplekken of vergaderruimtes beschikbaar/bezet zijn
 • Temperatuur,
 • Luchtvochtigheid,
 • CO2
 • Verlichting
 • VOC (fijnstof)
 • Voorraad zeep en handdoekjes in zeep en handdoek dispensers

Bezettingsgraad beheer van de werkplekken, reserveer een werkplek app.

BIMnd levert totaal oplossingen aan voor het beheer van de werkplekken met inachtneming van 1,5 meter aanbevelingen.

 • Medewerkers vinden eenvoudig een vrije werkplek
 • Maak inzichtelijk waar jouw werkgroep is en waar je directe collega werkt
 • Zoek en reserveer en werkplek en of vergaderruimte(n)
 • Maak inzichtelijk wat de actuele bezettingsgraad van alle ruimten is.

werkplek_reserveren_vergaderruimte_reserveren

De meeste vastgoedbeheerders en eindgebruikers opteren voor een tweetal modules:

1: Reserveren en lokaliseren van beschikbare werplekken.

In overleg met de opdrachtgevers bekijken we hoe de data van de medewerkers zal worden weergegeven. Op basis van deze wensen kunnen we dan in het dashboard zaken weergeven. Te denken aan:

Naam, functie, afdeling, telenr, e mail adres, ook kan worden aangegeven n of deze persoon extern aan het werk is of bijv thuis.

2: Reserveren en online bekijken van beschikbare vergaderruimte(n)

Medewerkers hebben direct inzicht of er een beschikbare vergaderruimte is. Via bijvoorbeeld een desktop, laptop, de mobiele app kan een vergaderruimte worden gereserveerd.

Daarnaast kunnen vergaderruimtes die in het reserveringssysteem van de organisatie staan, worden getoond. Ook no shows kunnen in beeld worden gebracht waardoor er een optimalisatie in ruimtebeheer zal ontstaan. .

 

3: Werkplek en Vergaderruimte management- en beheerfuncties

Opdrachtgevers kunnen middels de managementfunctie de bezetting over een zelf te bepalen tijdvak van een werkplaats of vergaderruimte worden weergegeven.

Tevens kan per afdeling een weergave worden gegenereerd zodat men kan zien of een ruimye druk of minder druk bezet is.

Schoonmaak en onderhoud van deze ruimtes kan hier bijvoorbeeld mee worden gestuurd.  

 

Alle gegevens die worden weergegeven in de managementfunctie zijn 100% anoniem. Het is dan ook niet mogelijk om te zien hoe laat iemand is ingelogd of uitgelogd of om vast te stellen hoe lang iemand aanwezig is geweest.

 

Extra functionaliteit: Het anderhalve meter kantoor

 • Meldingen indien waardes t.a.v. Social distancing worden overschreden.
 • Grenzen voor maximale bezetting aangeven en zichtbaar maken
 • Markeren werkplekken als beschikbaar of niet beschikbaar voor bepaalde periodes.

Met deze functionaliteiten stellen wij u in staat om de gezondheid van uw belangrijkste activa – uw werknemers - te beschermen

 

Het implementatie project van BIMnD

 • Vaststellen gewenste functionaliteiten en inzichten
 • In kaart brengen huidige situatie met 360 graden camera en laserscanner
 • Meetdata omzetten naar interactieve plattegrond
 • Plaatsingsplan sensoren opstellen.
 • Installatie en configuratie sensoren op locatie
 • Inregelen en configureren dashboard
 • Dashboard voor werkplekreservering online beschikbaar maken
 • Online instructie video distribueren onder de gebruikers
 • Veilig en happy naar kantoor
Slimme_gebouwen