Overslaan en naar de inhoud gaan

BIMnD kwaliteitscontrole op BIM modellen / Projecten.

Voor het maken van staten van hoeveelheden kunnen we zien welke elementen dubbel zijn getekend

BIMnD is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitscontrole binnen de bouwsector.  

Een van de voordelen van werken met 3d modellen is dat het mogelijk is verschillende disciplines samen te voegen in 1 samengesteld BIM model.

Maar hoe kun je nu controleren of alle betrokkene partijen een model hebben aangeleverd dat voldoet aan de overeengekomen BIM protocol en ILS. Dus hoe kun je voorzien in een 3d model dat voldoet aan de informatiebehoeften van de projectpartners.   

Een van de oplossing die wij hiervoor inzetten is Solibri.

Solibri is opgericht in 1996 door het Finse bedrijf genaamd Nemetschek company. De motto van Solibri is “creating a better future of better builds”.

Solibri werkt met een open standaard (IFC). Het programma kan toegepast worden in verschillende fases van een project, namelijk de coördinatiefase, realisatiefase en ontwerpfase. De modellen worden aan de hand van regelsets gecontroleerd en getoetst. Regelsets zijn standaarden die in Solibri ingeladen kunnen worden om een IFC-model aan die standaarden te toeten.

Met Solibri kan je geavanceerde controles uitvoeren op het samengestelde model aan de hand van BIM-vereisten en voorschriften, die verder gaan dan clash controles.

Het is mogelijk om in Solibri te Coördineren en Communiceren.

Je kan alle betrokken partijen voorzien van gevalideerde data gedurende het hele ontwerp- en bouwproces. Breng gegevens in kaart, visualiseer en rapporteer en ken eenvoudig taken toe aan teamleden.

BIJ BIMnD streven wij naar de beste kwaliteit voor onze BIM modellen.

Stap 1: allereerst wordt het BIM-model van het native bestand, zoals Revit of ARCHICAD geëxporteerd naar een IFC-model.

Stap 2: het IFC-model wordt ingeladen in Solibri. Als er sprake is van een samenwerking met verschillende partijen (ontwerper, constructeur, installateur e.d.), worden eerst alle IFC-modellen van de verschillende partijen ingeladen in Solibri.

Stap 3: er wordt gecheckt of het model voldoet aan de BIM basis ILS.

Stap 4: indien het model fouten heeft, worden er issues aangemaakt die vervolgens teruggekoppeld worden met de aansprakelijke partij. Wanneer er geen fouten worden gevonden wordt het model direct opgestuurd worden naar de klant.

Stap 5: de aangemaakte issues kunnen als BCF bestanden gedeeld worden in de BIMcollab Cloud omgeving.

Stap 6: de BCF bestanden kunnen ingeladen worden in native bestanden (BCF manager) om de issues aan te passen.

Stap 7: wanneer alle issues zijn doorgelopen, wordt het IFC-model opgestuurd naar de klant.

Aan de hand van het werkproces hierboven worden de IFC-modellen optimaal geleverd aan onze klanten. Daarnaast kan Solibri ook toegepast worden voor het genereren van hoeveelhedenstaten. Dit wordt meestal toegepast voor de beheer & onderhoudsfase.