Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM inzetten als hulpmiddel voor circulariteit en het uitvoeren van duurzaamheid analyses

Breeam bimnd

Tegenwoordig stellen steeds meer vastgoed gebruikers , eigenaren en ontwikkelaars als voorwaarde dat circulariteit en duurzaamheid worden meegenomen in de totale levenscyclus van hun gebouwen.

Vanuit de overheid worden de eisen aan duurzaamheid en circulariteit jaarlijks (strenger) aangepast, maar stellen zij ook interessante subsidies ter beschikking om duurzaamheid te stimuleren.

Duurzaam ontwikkelen is daarom een ook een  financieel gunstige ontwikkeling strategie.

Een duurzame ontwikkeling is te optimaliseren met de subsidies zoals EIA, MIA en Vami.

De aanvraag van deze subsidies moet onderbouwd worden met uitvoerige analyses en berekeningen.

Om de mate van duurzaamheid en circulariteit van een nieuw te bouwen object of om die van een  bestaand bouwwerk te bepalen zijn er verschillende reken en analyse tools. Met deze tools kunnen de mate van duurzaamheid en circulariteit van een bouwwerk worden bepaald.

Den k daarbij in NL aan:

- MPG , Milieu prestatie gebouw

- Bree-am: Building Research Establishment Environmental Assessment Method

  Een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.

- Madaster: kadaster van materialen voor het generen van een  

  materialenpaspoort

En Internationaal:

- LEED :  Leadership in Energy and Environmental Design

- LCA en LCC = Life Cycle Assessment en Life Cycle Costing

Door het opzetten van een goed BIM model is de informatie die nodig is voor deze analyses en berekeningen snel en accuraat te genereren en kan men in alle fases snel controleren of de beoogde doelstelling worden behaald.

Bij nieuw- en verbouw is het dan ook raadzaam om in alle fases VO ( Voorlopig ontwerp) DO ( definitief ontwerp) en TO ( technisch ontwerp) BIM te gebruiken.

Om deze processen ook goed te laten verlopen is het belangrijk dat alle betrokken partijen hun documenten op de juiste manier aanleveren.

BIM Coördinatie:

Na keuze van de gewenste analyse of certificering kunnen de volgende stappen worden gevolgd:

1:

Vastleggen van eisen waaraan een BIM model moet voldoen:

- De BIM basis ILS 2.0

- Madaster BIM-IFC guidelines

 Verder is het belangrijk dat het BVO (bruto vloeroppervlak) en GO

  (gebruiksoppervlak) in het model worden aangegeven.

Indien aan deze richtlijnen wordt voldaan kan er makkelijk data gegenereerd worden voor het maken van een MPG berekening en het genereren van een Materialen paspoort in Madaster. 

2:

Kwaliteitsborging van en communicatie over BIM modellen

Om te bewaken dat de BIM modellen voldoen aan de gestelde eisen zullen alle modellen op gezette tijden moeten worden gecontroleerd. Dit kan indien alle partijen een IFC bestand van hun model genereren en deze uploaden naar de centrale projectplaats in de cloud.

3:

Modelchecking en aanmaken van issues

Na het opslaan van alle verschillende modellen kan alles worden gecontroleerd mbv software. De resultaten van deze controles (zogenaamde issues) zullen naar de betreffende modellerende partijen worden gecommuniceerd in de vorm van “een presentatie” in BCF formaat (building collaboration format) In hun eigen modelleersoftware kunnen zij deze presentatie dan openen door de gratis BCF manager voor hun software te downloaden.

4:

Oplevering model tbv verkrijging van het gewenste certificaat.

Het model dat op deze manier geheel up to date blijft is na oplevering van het gebouw uitstekend te koppelen aan facilitymanagement software.

Wij werken al vele jaren samen met eigenaren, gebruikers en beheerders aan het digitaliseren en handig documenteren van gebouw en vastgoed informatie.

Wij doen dit door de inzet van innovatieve oplossingen zoals:  3d laserscanners, 360 graden foto's camera’s en BIM ( Building information Model) en creëren zo een dossier dat accuraat, georganiseerd, en makkelijk toegankelijk is.

Heeft u vragen over het inzetten van BIM  als hulpmiddel voor circulariteit en duurzaamheid analyses neem dan contact met ons op.