Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM CERTIFICAAT ISO 19650 I BIM NORMEN

BIMND_ISO_19650_Certificeringen

De nieuwe internationale leidraad voor informatie beheer en uitwisseling van de bebouwde omgeving. De combinatie van de echte gebouwde omgeving en de digitale “gebouwde” omgeving zal de toekomstige financiële en duurzaamheidsdoelstellingen moeten waarmaken. Dit zal gevolgen hebben voor de manier waarop aanbestedingen, operationele processen en samenwerkingen zullen plaatsvinden. Het op een effectieve manier inzetten van de nieuwste technologieën zal hieraan bijdragen. 

De ISO 19650 is een leidraad om informatie veilig te beheersen tussen alle betrokken organisaties. De term organisatie omvat niet alleen benoemende partijen en aangewezen partijen, zoals gedefinieerd in ISO 19650-1, maar ook organisaties aan de vraagzijde die niet rechtstreeks bij een benoeming betrokken zijn.

Wat is ISO 19650?

ISO 19650 is de internationale norm voor het beheer van informatie gedurende de hele levenscyclus van een vastgoedobject, door de inzet van BIM .

Al in 2019 werden de eerste twee normen van de ISO 19650-serie gepubliceerd:

De BS EN ISO 19650-1: en de BS EN ISO 19650-2:  alle twee deze normen zijn gebaseerd op de Britse normen.

Wat regelt de ISO 19650?

Het regelt de taken en verantwoordelijkheden van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers rond informatie management en –leveringen

De normen van de EN-ISO 19650-reeks zijn van toepassing op alle partijen die betrokken zijn bij de verschillende informatiebeheerprocessen gedurende de gehele levenscyclus.

Informatiebeheer tijdens de ontwikkelingsfase en gedurende de exploitatiefase.

De ontwikkelingsfase is het deel van de levenscyclus waarin het object wordt ontworpen, gebouwd en aan de eigenaar opgeleverd.

De exploitatiefase is het deel van de levenscyclus waarin het object wordt gebruikt, geëxploiteerd en onderhouden.

Alle partijen die zijn betrokken in al deze fases moeten werken via deze ISO norm (vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, installateurs, etc)

 

WELKE INFORMATIE MOET JE BEHEREN VOLGENS DE 19650 NORM?

De ISO norm begeleidt ons slechts in de wijze waarin wij moeten werken en beveelt ons een reeks gegevens aan die wij moeten verkrijgen en beheren tijdens de noodzakelijke fasen in het  BIM-project.

Vereiste informatie ISO 19650

BIM Uitvoeringsplan, BIP

Het BIM uitvoeringsplan wordt opgesteld door de hoofdcontractant van het ontwikkelingsteam. Over dit onderwerp kunnen we u heelveel vertellen, maar de norm beschrijft in detail welke informatie deze moet bevatten in "EN-ISO 19650-2, punt 5.3.2".

Common Data Environment, BIM CDE

ISO_19650_NEN_CERTIFICERINGEN_BIMND

Om te kunnen samenwerken is een gemeenschappelijke gegevens omgeving (CDE) noodzakelijk. De CDE is de overeengekomen bron van informatie voor het project, om elke informatiecontainer te verzamelen, te beheren en te verspreiden via een vastgestelde procedure (zie EN-ISO 19650-1, punt 12).

Information model

Het informatiemodel is een geheel van gestructureerde informatie (geometrische modellen, eigenschappen en attributen, eigenschappen en geometrische modellen, eigenschappen en attributen, schema's, enz.) en ongestructureerde informatie (documenten, beelden, videoclips, enz.) die de besluitvorming vergemakkelijken. Aanbevolen wordt de elementen in het model in te delen volgens één of meer classificatiesystemen dit om het zoeken of filteren van informatie te vergemakkelijken. (zie EN-ISO 19650-1, punt 11.3).

Steeds meer organisaties in Europa zijn bezig om NEN-EN-ISO 19650 door te voeren in hun BIM-procedures en processen.

De norm is nieuw en veel richtlijnen zijn nog in ontwikkeling. BIMnD heeft reeds bij honderden bedrijven BIM geïmplementeerd.

Heeft u vragen of wenst u gewoon eens van gedachten te wisselen neem dan gerust contact met ons op.