Onze missie : Een duurzaam leefklimaat waaraan gebouwen op een positieve manier bijdragen.

Visie: In de nabije toekomst verbruiken de meeste gebouwen geen energie meer, maar wekken energie op.  Ze worden gebouwd met duurzame recyclebare materialen en milieuvriendelijke bouwtechnieken. En dat alles tegen een lagere kostprijs omdat het bouwproces geoptimaliseerd is en de hoeveelheid bouwafval geminimaliseerd.

Strategie: Het gebruik van BIM in de wereld van het vastgoed, gemeengoed maken. De inzet van Building Information Models draagt bij  aan het bedenken van betere oplossingen voor vastgoed vraagstukken. Hierdoor wordt veel tijd en geld bespaard. Geld dat kan worden ingezet om gebouwen duurzamer en efficiënter te maken. Dit geldt zowel voor bestaand als nog te realiseren vastgoed.

Ter illustratie

Een energieprestatie analyse waar normaal gesproken enkele weken tijd voor nodig is, kan met BIM binnen enkele dagen gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het maken van kostencalculaties. Hierdoor kunnen in dezelfde tijd als de traditionele manier van werken niet 1, maar verschillende duurzame ontwerp varianten worden geanalyseerd en doorberekend. Wat dan weer leidt tot betere oplossingen.

Over ons

Wij zijn een jong bedrijf met een schat aan kennis en ervaring op het gebied van building information management en Building Information Models (BIM).

Kennis die is opgebouwd door bij 100’en bedrijven BIM te implementeren en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Maar er is nog een lange weg te gaan ten aanzien van het effectief en efficiënt toepassen van BIM in de wereld van het vastgoed. Daarom willen we onze kennis delen met alle partijen die invloed hebben op de totale levenscyclus van een gebouw, om zo onze missie te volbrengen.

Bent u benieuwd hoe u als bedrijf door de toepassing van BIM niet alleen kosten kan besparen, maar ook kan bijdragen aan het creëren van een duurzaam leefklimaat, waaraan gebouwen op een positieve manier bijdragen ? Dan horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,

Foto van Sander van Herpen

Sander van Herpen
Directeur – BIM promotor